Män mot hedersvåld bildar grupp

En ny manlig grupp har bildats i Luleå mot hedersrelaterat våld och förtryck. I dag består gruppen av fyra män, den yngste 17 år och de har alla utländsk bakgrund.

Luleå kommuns Invandrarservice står bakom och gruppen som kallas ”Med hedern i behåll”, ska arbeta förebyggande i skolor bland annat med föreläsningar och rollspel.

Inom kort ska gruppen arrangera ett internationellt läger i Luleå om hedersrelaterat våld och förtryck.

Fernando Garcia på Luleå kommuns Invandrarservice:

– I gruppen finns killar från 17 år och uppåt, en från Peru, en från Irak, en person från ett afrikanskt land och så jag från Colombia från början. Det är viktigt att få med unga män, och vi ska främja en ny attityd bland män med invandrarbakgrund framför allt. De kommer möjligtvis från patriarkala kulturer, där hedersrelaterat våld är en verklighet.

– Vi ska visa att män kan ändra beteende, försvara mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan män och kvinnor, förklarar Fernando Garcia.

– Hedersvåld är både psykiskt och fysikt, en vilja att begränsa kvinnors sexualitet. En typ av kontroll är osynlig, det är då killar kontrollerar sina kvinnliga släktingar exempelvis i skolan. Detta gör de för att tjejerna inte ska komma i kontakt med andra killar.

Hedersrelaterat förtryck finns över allt på olika sätt men i Stockholm har uppgifter kommit fram att cirka 4 000 tjejer och kvinnor är drabbade.

I Norsborg utanför Stockholm har unga killar med invandrarbakgrund bildat gruppen Sharafs hjältar som jobbar mot och tar avstånd från hedersrelaterat förtryck.

Inger Marklund SR Norrbotten