Satsning på fisketurism

”Låt vildlaxen vandra hem”. Det heter en satsning som ska öka fisketurismen betydligt i Norrbotten. Länet ska bli ett internationellt attraktivt område för sportfiskare och det ska skapa minst tio procent fler årsarbeten inom tre år i fisketurismens företag.

Det handlar om ett treårigt delvis EU-finansierat projekt,  där Kommunförbundet i Norrbotten är drivande och de andra intressenterna är Länsstyrelsen, Sportfiskarna, Fiskeriverket, Sveriges fisketurismföretagare och Pite Älvdals ekonomiska förening.

Roger Kempainen, direktör Kommunförbundet Norrbotten:

- Många tecken tyder på att förutsättningarna för att utveckla fisketurismen väsentligt har förbättrats under det senaste halvåret, säger han.  Drivgarnsfisket i Östersjön har förbjudits från och med 2008 vilket rimligen bör resultera i en bättre uppgång av vildlax i våra älvar.

Kan Norrbotten konkurrera med exempelvis fisket utanför Kolahalvön och Nordnorge? Ja det tror Roger Kempainen:

- Vi har en bra infrastruktur kring fisketurismen. Bra hotell, camping och lätt att ta sig till fiskeplatserna här . Vi har dessutom stora möjligheter att bygga upp en livskraftig stam av stor vildlax, vilket saknas på exempelvis Kolahalvön som nu är ett eftertraktat område för sportfiskare.

Regeringen har också tillsatt en utredning som ska se över gällande fiskelagstiftning med uppdrag att på ett bättre sätt tillvarata sportfiskets möjligheter.

- Vi ska inventera situationen för fisket, försöka öka företagsetableringar inom turistfisket , skapa jobb och goda förutsättningar för att öka antalet naturlax i våra älvar, säger Roger Kempainen Kommunförbundet Norrbotten, och tillägger att upphandling av projektledning är på gång.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se