Luleåprofessor planerar flygforskning

Professor Tobias Larsson på Luleå tekniska universitet har blivit utvald att delta i en grupp som ska utarbeta en gemensam, nationell forskningsagenda för flygindustrin.

Utnämnandet innebär stora möjligheter för LTU och den forskning som bedrivs på inom flygmotorsidan. Gruppens uppgift är nu att ta fram en strategisk karta för att utröna vilken framtida forskning Sverige ska ha inom området rymd- och flygteknik.

Enligt Tobias Larsson står flyg- och rymdteknik inför stora utmaningar. Behovet av transporter kommer att fortsätta att öka samtidigt som flyget måste bli miljövänligare. Dessutom ställs krav på fortsatt ökad säkerhet samtidigt som prisnivån ska vara rimlig.

Förutom Tobias Larsson från LTU ingår i gruppen representanter från Saab, Volvo Aero Corporation, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut, FMV samt forskare från KTH, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se