Närmare samarbete mot drogmissbruk

Fler aktörer i form representanter från kommunen, polisen, skolan och ungdomsgårdar ska jobba närmare varandra. Det beslutades vid det möte som polisen och Kalix kommun hade idag för att diskutera hur man ska komma till rätta med problemen att fler och yngre har hamnat i drogmissbruk.

Den 5 maj kommer ett förslag på hur de olika åtgärderna och samarbetena ska se ut.

Reine Sundkvist, SR Norrbotten
reine.sundkvist@sr.se