Den nya influensan snart i Norrbotten

Vi kan få en ny influensasäsong i Sverige. Svininfluensan, eller ”den nya influensan”, sprider sig väldigt snabbt och snart kan även vi drabbas, säger smittskyddsläkaren i Norrbotten Anders Österlund.

– Den kommer alldeles säkert till Sverige. Den har ju spridits från Mexiko till ganska många länder redan. Och vi har ju svenska turister som far dit också och några av dem kommer säkert att att ha med sig den här influensan hem. Det skulle förvåna mig annars, säger Anders Österlund.

Hur orolig ska man vara som
norrbottning för att drabbas?

– I nuläget inte alls. Hur det kommer att se ut framöver är för tidigt att säga någonting om, men det är möjligt att vi kommer att få en ny influensasäsong trots att den vanliga är över.

Landstinget och länsstyrelsen förbereder sig nu för ett utbrott av den nya influensan. Turister som varit i drabbade områden uppmanas, bland annat via tullens anslag på flygplatserna, att ta kontakt med vården vid sjukdomssymtom. Allt för att hindra spridning. Och för att skydda sig gäller som vanligt att hålla lite avstånd personer som är sjuka och att tvätta händerna.

– Den sprider sig mellan människor antingen genom kontakt med händer. Alltså att man tar i föremål eller hälsar på någon och sedan gnuggar sig i ögonen eller tar på näsan och får då viruset i sig. Eller via luften, men då måste man vara väldigt nära smittade personer och i minst fyra timmar brukar man säga.

Länsstyrelsen och krishanteringschefen Staffan Åsén uppmanar nu kommuner och företag att ha beredskap för ett stort influensautbrott.

– Om väldigt många blir sjuka så är det viktigt att man har en planering för sin verksamhet så att man kan hålla igång den så bra som möjligt i en sådan situation, säger Staffan Åsén.

André Pettersson, SR Norrbotten
andre.pettersson@sr.se