Hur påverkas Luleå av EU?

Valrörelsen inför valet till Europaparlamentet mjukstartade i måndags med debatt i Kulturens hus i Luleå. Lokala politiker från de partier som är representerade i Europaparlamentet redogjorde för sina partiers politik. Samtalsledare var Kjell Albin Abrahamsson.