Flygövning kräver utökad säkerhet

Försvarsmakten vill öka skyddsområdet kring Kallax flygplats under flygövningen Loyal Arrow, som pågår mellan den 15 maj-26 juni vid Norrbottens flygflottilj F21.

Anledningen är att övningen har ett stort antal deltagande Natoländer och därför krävs det enligt flottiljledningen ökad säkerhet kring flygbasen.