Skolchefen tror inte på uppsägningsförbud

Luleå kommuns skolchef Sture Bryggman tror inte att det kommer att bli något förbud från Arbetsmiljöverket mot de planerade uppsägningarna av skolpersonal. Detta trots att arbetsmiljökonsekvenserna av nedskärningarna inte har utretts tillräckligt, enligt Lärarförbundet och Arbetsmiljöverket.

Luleå kommuns skolchef Sture Bryggman håller inte med om att utredningarna är otillräckliga. Han säger sig också vara förvånad över beskedet.

– Vi har ju träffat Lärarförbundet och Arbetsmiljöverket och beskrivit hur vi har tänkt göra, och jag uppfattar att vi är överens om det, säger han.

Han tror därför inte att det blir något förbud.

– Det är i så fall om de bedömer det utifrån det material vi lämnar in senare för varje enhet, säger Sture Bryggman.

Det var Lärarförbundet som anmälde barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå till Arbetsmiljöverket. Förbundet menar att kommunen inte har tittat ordentligt på konsekvenserna för de anställda som blir kvar när skolpersonal sägs upp. Exempelvis hur mycket stressen kan komma att öka.

Över 200 tjänster inom skolan kan försvinna under de närmaste åren. Enligt Sture Bryggman beror neddragningarna till en början inte bara på besparingar. Det hade kunnat förklara varför inte mer utredningar har gjorts.

– I den första varseletappen tycker vi att vi inte behöver gå ut i varje enskild skola eftersom det handlar om minskade volymer av elever, säger han.

Samtidigt berättar Sture Bryggman att kommunen nu har börjat med att göra risk- och konsekvensanalyser ute på skolorna även inför de första planerade uppsägningarna.

Sara Sällström, SR Norrbotten
sara.sallstrom@sr.se