Malmberget

Ny teknik för mätning av markrörelser

LKAB ska nu börja mäta och följa de markrörelser som orsakas av gruvbrytningen i Malmberget med ny teknik. 250 mätplintar i betong kommer att placeras ut i större delen av samhället.

Mätningen är ett villkor som miljödomstolen ställt i det produktionstillstånd som gruvföretaget fått. 

- Vi kommer att göra den första inmätningen, alltså en nollmätning, under hösten i år. Sedan gör vi nästa mätning under 2010 och då ser vi hur mycket som har hänt. Då ser vi skillnaden mellan den nya mätningen och den här nollmätningen, säger Jonny Sjöberg bergmekaniker vid LKAB.

Mätplintar kommer även att placeras ut på platser där LKAB inte förväntar sig några markdeformationer.

Tidigare mätningar har bara mätt rörelser i marken som varit nedåt. Den nya tekniken sker med GPS där personal åker ut och mäter på plintarna om dessa har rört sig. Och här kan då alla rörelseriktningar avläsas, till skillnad från den tidigare mättekniken.

I Kiruna pågår sedan tidigare liknande mätningar. Men det finns skillnader mellan förväntade deformationer mellan Kiruna och Malmberget.

- I Kiruna är det en väldigt lång malmkropp, i Malmberget ligger väldigt många av malmkropparna under jord, så det finns inget dagbrott och då kommer deformationerna att bli på ett annat sätt om vi jämför Kiruna mot Malmberget, förklarar han.

Under 2010 kommer de första resultaten från mätningarna i Malmberget och i slutet av den här månaden kommer de 250 plintarna att placeras ut. Varje plint är ett rör med 15 centimeters diameter som går upp en halv meter över marken.

Hur stora markdeformationer som kommer att tillåtas är inte sagt från miljödomstolen som överlåter detta på bolaget.

- LKAB ska utreda och förslår deformationsvillkor, alltså hur stora deformationer som kan tillåtas. Det andra är att vi kommer att visa vilka deformationer vi får till följd av brytningen, säger Jonny Sjöberg.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se