Bättre betyg för Kalixelever

Nu kommer den första rapporten om effekterna av sammanslagningen av tre högstadieskolor i Kalix. Den visar ett trendbrott när det handlar om betygen i årskurs nio, som blivit betydligt bättre. Idag har 91procent av alla nior i Kalix behöriga betyg mot tidigare 84 procent.

Ingegerd Dahlgren, rektor på Manhemsskolan, säger att lärare och elever gjort ett mycket bra arbete under läsåret som gått. Hon tror att förändringen beror på att eleverna idag är mer medvetna om att konkurrensen hårdnat när det gäller att komma in på de nationella gymnasieprogrammen. 

Håkan Nyman, ordförande i barn- och utbildningsnämnden säger att det är en glädjens dag och att niornas resultat är ett bevis på vad en satsning kan innebära.

Och trots att Kalix kommun ska spara mycket pengar säger han att man måste fortsätta att satsa, eftersom varje gott betygsresultat också är bra för ekonomin i Kalix.