Satsning på barn- och ungdomskultur

Nu finns en gemensam bild av hur kulturen bör utvecklas i länet och i en storregion i norr.

Statens kulturråd och Norrbottens läns landstings företrädare skrev i dag på en så kallad avsiktsförklaring för samverkan inom de kulturområden där de är verksamma.

Ett viktigt område att utveckla är kulturen för barn- och ungdom, säger generaldirektör Kennet Johansson, Kulturrådet.

 - Fler områden att utveckla är de nationella minoriteternas kultur och mycket annat förstås, tillägger han.

Han lovordar satsningen på NEO, det vill säga den musikensemble som utgår från Norrbotten och spelar samtida konstmusik, och är den enda av sitt slag i Sverige. Den satsningen påbörjades av Norrbottens landsting tillsammans med Kulturrådet för något år sedan.

Frågar man landstingsrådet Kent Ögren (S) som är ansvarig för kultur om avsiktsförklaringen och syftet svarar han:

- Det är bra att veta från båda parter vad som bör vara kärnvärden i kulturen. Vi har betonat hur viktiga och bra våra institutioner i kulturen är. De nationella minoriteternas kultur har vi också lyft upp.

Sedan ett och ett halvt år arbetar Kulturrådet för att ha fastare och reglerade kontakter med regioner och landsting.

Kent Ögren, landstingsråd (S) :

- Om det blir så som är föreslaget i Kulturutredningen att varje region får en penningportfölj att fördela själv på sin kultur, så är det här en viktig del i kulturportföljen. Men den är viktig ändå.

- Norrbottens landsting tycker att det är bra med kulturportfölj, men det ska finnas krav med från staten och vi ska veta vilket håll vi ska gå åt. Regionerna måste ha ett ansvar med klara riktlinjer för vilka mål som ska uppnås, säger Kent Ögren.

Inger Marklund SR / Norrbotten