Bodenskolor kan tappa 400 elever

Bodens kommun vet inte än hur många elever som kommer att gå i den kommunala skolan i höst. Det kan bli 400 elever som lämnar kommunens skolor och går till de fem friskolorna. Det är vad friskolorna har tillstånd till.

- Enligt tillstånden kan det bli på det viset, men de signaler vi får från friskolorna säger att det blir färre än 400 som lämnar oss i kommunala skolan, säger Rigmor Åström, moderat och ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Men ni vet alltså inte var eleverna ska gå i höst nu när de går på sommarlov?

- Det är den dag de stiger in i skolan som vi får kännedom om var de kommer att gå, de har inte registrerat sig ännu, säger Rigmor Åström, som menar att det är en besvärlig sits för den kommunala skolan.

I alla kommuner i Sverige har man en ganska bra bild av det demografiska läget. Det vill säga hur stora barnkullarna är och hur invånarantalet framåt kan se ut. Så även i Boden.

Men de snabba vandringarna mellan den kommunala skolan och friskolorna gör det svårt för den kommunala skolan att strukturera och planera och bedöma hur mycket personal som krävs. Bodens kommunala skolor har sagt upp 140 anställda under det senaste året. Nu aviserar också kommunen att det kan bli ett 80-tal jobb som hotas för åren 2011-2012.

- Praktiskt är friskolorna positivt för eleverna för de får en stor mångfald i utbildningar, säger Rigmor Åström.

- Sen är det ju en besvärlig omställningstid för den kommunala verksamheten. Därför att vi måste minska vår organsation ganska snabbt. Så en långsam utbyggnad av friskolorna är att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se