Kurs i svenska hindrar invandrare

Läser du in kursen svenska för invandrare på kort tid så missar du som nyanländ samtidigt en viktig chans få in en fot på arbetsmarknaden. Det är åtminstone så som Arbetsförmedlingen tolkar reglerna kring de så kallade instegsjobben. Statligt subventionerade jobb som är till just för att fler invandrare på sikt ska kunna klara sig själva och få jobb. Den kommunala praktiksamordnaren i Boden, Anders Olsson, har reagerat över det absurda i det här och vill nu att regeringen ger svar på om reglerna tolkas riktigt eller ej.

Instegsjobben är en slags extrachans till de som nyss fått uppehållstillstånd i Sverige att under en treårsperiod få in en fot på den vanliga arbetsmarknaden. Arbetsgivarna behöver bara betala en fjärdedel av lönekostnaden. Resten står staten och arbetsförmedlingen för under en begränsad tid.

Men enligt arbetsförmedlingen är villkoret att den som får subventionen samtidigt ska studera eller ha löfte om att få studera SFI, alltså svenska för invandrare.

– Jag tycker det är otydligt och jag tycker också att det är orättvist för att de ska ju inte bli bestraffade om de är duktiga och lär sig svenska snabbt, säger Anders Olsson på Bodens kommuns integrationsavdelning.

Enligt Anders Olsson betyder Arbetsförmedlingens regler att de nyanlända som lyckas bra i väldigt bra med språket och genomgår SFI:n på kort tid hinner sluta de studierna innan ett instegsjobb är klart.

– Vi tycker ju då att så länge de åtminstone, under de här tre åren, så länge som de läser någonting så borde de kunna få instegsjobben. Det behöver kanske inte vara SFI, utan de kanske har kommit vidare och läser andra ämnen, säger han.

Särskilt i en liten stad som Boden, där det finns rätt få arbetstillfällen, menar Anders Olsson att konkurrensen om den här attraktiva jobbchansen är stor och att det därför är viktigt att alla nyanlända får samma chans.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten