Markägare i länet betalar för hög skatt

7 av 10 markägare i Norrbotten betalar för hög fastighetsskatt. Vid årets taxering är obebyggda tomter felvärderade med i genomsnitt 36 procent. Det visar en undersökning från Villaägarnas Riksförbund. I genomsnitt betalar tomtägarna 600 kronor för mycket i fastighetsskatt årligen. Värst drabbas en tomtägare i Luleå kommun som får betala 2 500 kronor för mycket i skatt.

29 procent av de obebyggda tomterna i Norrbottens län har ett taxeringsvärde som är lägre än det som tomtens värde motiverar. Dessa tomtägare har i praktiken fått sänkt fastighetsskatt med i genomsnitt 400 kronor per år. Störst "rabatt" fick en tomtägare i Luleå kommun med 2 100 kronor.

Marktaxeringsvärdena bygger på försäljningspriserna för 16 464 i obebyggda tomter. Av dessa ligger 174 i Norrbottens län. Schabloniseringen blir mycket kraftig när värdenivån från dessa försäljningar ska överföras till alla andra småhustomter.