Reservbetesområden föreslås

I dag ska riksdagen debattera en ny klimatpolitik i Sverige. Ett av förslagen är att avsätta omkring tio miljoner kronor årligen för att rennäringen ska kunna arrendera reservbetesområden vid dåliga betesvintrar.