Bostadsbrist väntar unga

Ungdomarna har inte råd att flytta hemifrån och det byggs för få bostäder. Unga mellan 20 och 27 år befinner sig i en ond cirkel som förstärks av att det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det här visar en ny undersökning som Hyresgästföreningen gjort.