Skenande kostnader för kommunerna

Kostnaderna för socialbidragen ökar kraftigt i flera norrbottenskommuner. Det första kvartalet i år har till exempel Överkalix kommuns utgifter för försörjningsstöd ökat med 71 procent jämfört med samma period förra året och Arvidsjaur ligger inte långt efter med 69 procents ökning.

Kommunerna uppger att orsaken främst är den ökande ungdomsarbetslösheten, men även förändringarna i arbetslöshets- och sjukförsäkringarna.

Ann-Sofi Levander, socialchef i Arvidsjaurs kommun, säger att man inte klarar de här utgifterna, utan att det kommer att belasta hela kommunens budget.

- Jag har aldrig varit med om en sån månad som april då det gick 875 000 kronor, när hela vår budget ligger på 3,5 miljoner kronor.

- Än så länge får alla grupper det de ska ha oavsett om försörjningsstödet brakar iväg. Men min uppfattning är att den här ökningen inte bara kan vara socialnämndens sak. Det vore orimligt att försörjningsstödets ökning skulle göra att vi måste dra in på vårdplatser för gamla eller stöd till funktionshindrade, säger Ann-Sofi Levander

Var har ni tagit pengarna hittills?

- Hittills är det så att vi går mot ett underskott under 2009 för socialnämndens del. I april låg det förväntade underskottet på 1,5 miljoner kronor och nu har det antagligen försämrats ytterligare.

 Levander tycker att det bör komma till en bättre statlig inblandning via arbetsförmedlingen för att få ut ungdomar i vettig sysselsättning i väntan på att arbetsmarknaden kommer att behöva dem på riktigt.

- Det som inte får hända är att ungdomarna ger upp och lämnar inlandet, vi måste försöka hålla dem kvar.

Helene Alm, SR Norrbotten
helene.alm@sr.se