Stora besparingar väntar i Arjeplog

Socialförvaltningen i Arjeplogs kommun står inför ett stålbad då man under nästa år ska spara 3,6 miljoner. Nu ska förvaltningens tjänstemän gå igenom all verksamhet och komma med förslag till besparingar. Dessutom måste socialnämnden hitta ytterligare drygt 4 miljoner kronor för att kunna ha öppet avdelningen med bland annat avlastningsplatser.

Förutom de aviserade besparingarna står Arjeplogskommun liksom många andra kommuner inför det faktum att det ekonomiska biståndet, det vill säga socialbidragen, kostar allt mer. Prognosen för 2009 visar på en fördubbling jämfört med förra året.

Det här i kombination med minskade skatteintäkter då många blir arbetslösa gör att kommunen lätt hamnar i en ond cirkel och har svårt att hålla antagen budget, konstaterar socialnämndens ordförande Bosse Åberg (S).

Men nu har socialnämndens politiker bestämt sig för att ta hjälp av förvaltningen för att komma till rätta med ekonomin och innan man fattar beslut om vilka besparingar som egentligen ska göras.

– De ska titta igenom all verksamhet och komma med förslag för att vi ska ro hem det här, säger Bosse Åberg.

Samtidigt konstaterar han att de stora besparingar som förvaltningen nu ska genomföra inte kan gå obemärkt förbi.

Är det något speciellt område eller någon speciell avdelning som du anser vara fredad från kommande besparingar?

– Nej, svarar Bosse Åberg bestämt.

Den 15 september ska förvaltningen redovisa de förslag till besparingar som tagits fram under sommaren.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
carin.sjoblom@sr.se