Landstingsfullmäktige flyttar till Gällivare

Uppdaterad 11:32
Under onsdagen och torsdagen hålls Norrbottens landstingsfullmäktiges sammanträde i Gällivare på Dundret. Cirka 100 personerdeltar, därav 71 folkvalda ledamöter och andra berörda i landstinget.

Fullmäktige sammanträder fem gånger per år och flyttar alltid ut från Luleå till någon ort i länet sista gången inför sommaren.

Huvudpunkterna på dagordningen är landstingsplanen för 2010-2012 och principerna för fria vårdvalet i Norrbotten.

En längre debatt beräknas Landstingsplanen som ska antas få. Det handlar om kommande besparingar bland annat, och vilka förslag som finns från partierna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som är i majoritet med sina 39 ledamöter, lägger tillsammans ett förslag. Norrbottens sjukvårdsparti, som tillhör oppositionen lägger ett eget förslag till landstingsplan.

Allianspartierna i oppositionen Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, har sitt gemensamma alternativ för Landstingsplan 2010-2012. Sammanlagt har oppositionen 32 ledamöter i fullmäktige.

Det så kallade fria vårdvalet, som är beslutat av riksdagen ska införas från och med januari 2010. Det innebär att patienten själv får välja vilken vårdcentral man vill tillhöra. Vårdcentralerna och privata vårdgivare får en sjukvårdspeng beräknat efter antalet patienter som valt just dem.

Det är de regionala principerna, en del av genomförandet, som kommer att debatteras på landstingsfullmäktiges möte.

Det fria vårdvalet innebär också att privata vårdgivare har rätt att etablera sig och ta emot patienter om de uppfyller landstingets krav.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se