Ökad sjötrafikövervakning

Under midsommarhelgen kommer kustbevakningen att öka sin övervakning av fritidsbåtstrafiken längs Norrlandskusten.

Kontroller av hastighet, nykterhet samt framförandet av båtar och vattenskotrar kommer att göras. Det här görs som ett led i att öka säkerheten till sjöss. Övervakningen kommer att ske med kustbevakningsbåtar, racerbåtar och vattenskotrar.