"Lärare kommer att sägas upp..."

Nu är det svåra tider i Sverige, men vi kan inte spara mycket mer, säger Luleås kommunalråd Karl Petersen (S). Han är också kritisk till det balanskrav i budgeten som ställs på kommunerna. Oppositionens Thomas Olofsson kritiserar kommunledningen för att nedskärningarna i skola och omsorg är för stora. Han vill bland annat att vinster från de kommunala bolagen ska användas för att värna lärarjobb.