Ytterligare en ljusning för LKAB

LKAB har fått ytterligare order för leverans under hösten. Detta innebär även att LKABs gruvor måste utöka råmalmsproduktionen ytterligare, Kirunagruvan gör detta med början i juli. Malmbergets gruva kommer att öka produktionen med början efter sommarstoppet. Produktionsökningarna berör även järnväg och hamnar.

De ökade leveranserna innebär att LKAB får ändra planerna för hösten, säger Anders Kitok, LKABs produktionsdirektör. Pelletsverket i Svappavaara, som är ensamt om att producera under hela LKABs åtta veckor långa sommarstopp, kommer att fortsätta att producera fram till december.

Det är för tidigt att säga om höstens ökade leveranser är en tillfällig topp till följd av att priset på järnmalm har sjunkit, eller om vi börjar se slutet på lågkonjunkturen, uppger LKAB

Året som helhet innebär fortfarande produktion långt under bolagets kapacitet, men produktionstakten under hösten blir betydligt högre än under våren.