Säkrare midsommar

Polisen förstärker sin bemanning runt om i länet under midsommarhelgen.

Fokus ligger på ökad trafikkontroll och att se till att midsommarfirandet går lugnt till väga.

Midsommar är av tradition en helg när svenskarna reser mycket. Därför förstärker polisen i länet sin trafikbevakning under midsommarhelgen. I första hand kommer de stora vägarna E 4 och E 10 att ha förstärkt trafikövervakning under hela helgen.

Eftersom en stor del av midsommarfirandet koncentreras kring Piteå förstärker polisen dessutom bevakningen längs väg 506 mellan Piteå och Havsbadet samt på länsvägarna

373 och 374 som är till- och frånfarter till Piteå.

Och under midsommarhelgen kommer även kustbevakningen att öka sin övervakning av fritidsbåtstrafiken längs Norrlandskusten.

Kontroller av hastighet, nykterhet samt framförandet av båtar och vattenskotrar kommer att göras.

Det här görs som ett led i att öka säkerheten till sjöss.