Landstinget anmält till DO

Ett homosexuellt par i Piteå anser att kraven för provrörsbefruktning för samkönade par är diskriminerande och anmäler därför Norrbottens läns landsting till Diskrimineringsombudsmannen.

Enligt anmälan behöver barnlösa heterosexuella par endast betala patientavgift för behandling medan samkönade par tvingas betala 27 000 kronor för insemineringar.