Rökning och arbete går inte ihop

Nästan var fjärde kommun har bestämt att arbetstiden ska vara helt rökfri.

Enkäten är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting skriver Dagens Nyheter.

Rökfri arbetstid innebär att den tid man arbetar och den tid man har paus ska vara rökfri. Enda tillfället då det är okej att röka är på raster som inte räknas in i arbetstiden, som till exempel lunchrasten.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se