Norrbotten har minst fall av hudcancer

Norrbottningarna är de som klarar sig bäst från att få hudcancer, visar en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det är stora regionala skillnader och skillnader mellan kön i antalet fall av hudtumörer. I Stockholms län är antalet fall bland männen högst med 31 per 100 000 invånare och år.

I Norrbotten är det endast 9 fall per 100 000 invånare.

- All tillgänglig information talar för att samtliga typer av hudcancer kommer att öka i befolkningen. Det är också tydligt att ökningen i antalet fall kommer leda till ökad dödlighet i hudcancer, säger professor Ulrik Ringborg som är ordförande i myndighetens vetenskapliga råd.