Nytt beslag av olagliga nät

Under natten till torsdagen gjorde Länsstyrelsens fisketillsynsmän åter igen ett beslag av olagligt lagda nät i Lainioälven. De fyra beslagtagna näten var förmodligen relativt nyligt utlagda eftersom de inte innehöll någon fisk. Näten var utlagda i en del av älven som ligger i väglöst land och de kunde hittas och bärgas med hjälp av helikopter.

Beslaget skedde i samma område och vid samma tid som nätbeslag gjordes både 2007 och 2008.

På Länsstyrelsen känner man väl till att det förekommer olagligt fiske i laxälvarna men man är ändå förvånad över beslaget.

- Vi gjorde beslag på nästan exakt samma ställe och vid samma tid i både fjol och året innan och nu upprepar historien sig på nytt. Vid det här laget borde det stå klart för alla vad det är som gäller, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen.

Några personer gick inte att binda till de olagliga näten. Straffet för fiskebrott är böter eller fängelse upp till 1 år. Om brottet anses som grovt kan fängelsestraffet bli upp till 2 år.

Länsstyrelsen har under ett antal år satsat på att utveckla fisketillsynen i laxälvarna och vid kusten för att visa att man är beredd att ta ansvar för förvaltningen av den vilda laxen och havsöringen i Norrbotten.

Samtidigt har stora resurser satsats på att restaurera laxens och öringens lek- och uppväxtmiljöer som förstörts av bland annat flottledsrensningar. Intresset bland norrbottningarna är stort för dessa frågor. Detta syns bland annat i de tips om tjuvfiske som kommer in till länsstyrelsen.