Bättre patientsäkerhet prisas

Det blev infektions- och hudavdelningen vid Sunderby sjukhus som fick 2009 års stipendium på 100 000 kronor. Priset får dom bland annat för att på ett genomgripande sätt utvecklat former för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i vården. Stipendiet delades ut samband med landstingsfullmäktiges sammanträde i Gällivare idag.

Bland annat står det i juryns motivering att avdelningen lyckats:

För att förebygga fall, undernäring och trycksår bland äldre patienter har avdelningen på ett systematiskt sätt. Rutinerna innebär att det på alla patienter, 65 år och äldre, görs en riskbedömning efter inskrivning.

Riskpatienternas behov och problem åtgärdas, åtgärderna utvärderas och resultaten dokumenteras och vidarebefordras i vårdkedjan.