Vaccinet kostar 32 miljoner kronor

Alla svenskar kommer att erbjudas vaccin mot den nya influensan som hittills haft 43 fall i landet, men ännu inga i Norrbotten. Just nu tillverkas ett nytt vaccin i Belgien som kommer till senhösten då den nya influensan beräknas slå till med större kraft. Kostnaden för vaccinet beräknas till 32 miljoner kronor för Norrbottens läns landsting.

Det är Socialstyrelsen som har rekommenderat landstingen i Sverige att köpa in vaccinet.

Vaccinet för den nya influensan ska vid användning tas två gånger med två till fyra veckors mellanrum. För riskgrupperna, de som vid vanliga influensorna får gratis behandling, kommer det också att bli gratis i höst.

– När WHO, Världshälsoorganisationen deklarerar att sjukdomen kommit i fas 6, då har man en pandemi. Då dras inom tio dagar igång produktion av vaccinet och Sverige förbinder sig att köpa till minst halva befolkningen. Nu gör man det till hela, säger smittskyddsläkare Anders Österlund, vid Norrbottens läns landsting.

Enligt Anders Österlund är skälet till att Socialstyrelsen rekommenderar oss att köpa det till landstinget är att viruset i nya influensan AH1N1 förmodligen förändras och ger en svårare sjukdom än den som man i dag ser i och som finns i 40 länder.

– Viruset kommer med säkerhet hit till Norrbotten. Vi har cirka 40 000 verifierade fall i världen. Pandemi, det vill säga en världsomfattande spridning brukar ge två toppar, i höst tror vi att en av dem kommer hit, säger Anders Österlund.

Han tror inte att alla kommer att ta vaccinet, men de som har drabbats mest hittills i världen är de som har andra medicinska risker, exempelvis svårt hjärt- och lungsjuka.

-- De bör verkligen vaccinera sig, säger Anders Österlund.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se