Miljongåva till bergteknik vid LTU

I går fick Luleå tekniska universitet ta emot en gåva på 8,5 miljoner kronor. Gåvan går till stiftelsen för Rut och Sten Brands fond som Rut Brand tagit initiativ till och som ska främja bergteknik vid universitetet.

Rut Brand avled i början av 2009 och en del av hennes arv, 8 500 000 kronor, går till stiftelsen. Stiftelsen inrättades 1997 och har under tiden fram till idag delat ut 3,7 miljoner kronor i form av olika slags stöd som kompetensförstärkning, resebidrag, studiebesök och kursutveckling inom ämnesområdet bergteknik vid Luleå tekniska universitet.

I höst kommer även ett nytt resestipendium på 25 000 kronor att inrättas och rikta sig till kvinnliga studenter inom bergteknik.