Miljövänliga timmerbilar

I fem månader har en ny typ av timmerbil trafikerat sträckan från Överkalix till Munksund, Piteå. Den är sex meter längre och har en 30 ton tyngre bruttovikt än en vanlig timmerbil. Testbilen visar mycket positiva resultat miljömässigt och ekonomiskt. En sänkning av dieselförbrukning och lika stor sänkning av koldioixdutsläppen.

Hittills visar det sig att koldioxidutsläppen och transportkostnaderna sänks i snitt med 20-25 procent med det nya långa fordonet. Det tar fyra travar i stället för normalt tre.

ETT, En Trave Till, som satsningen kallas är ett samarbete mellan bilindustrin, skogsindustrin, Skogforsk, skogsbrukets gemensamma forskningsinstitut, SCA och Vägverket.

Testerna ska pågå i tre år och därför är man inte alls klar.

Claes Löfroth, Skogforsk i Uppsala :

- Vi ska utreda trafiksäkerheten vidare med VTI, Väg- och Trafikforskningsinstitutet och Vägverket. Men vi har studerat över 700 omkörningar hittills och de som har kört om har inte reagerat på något negativt sätt. Jag tror inte att folk har noterat så mycket att fordonet är längre än normalt trots att det står på en skylt. Men klart är att vi minskar antalet transporter eftersom bilarna tar mer last.

Vägslitaget ska undersökas noga senare genom en speciellt utrustning som är nedmonterad i vägen.

- Vi förväntar oss att det blir en minskning av spårbildningen. Axeltrycket är mindre med detta fordon, och så är det ju färre antal fordon som går på vägarna i och med att man tar mer last.

- Det hela ser lovande ut , chaufförerna Johanna Funck och Torbjörn Pettersson är duktiga och nöjda, dom tycker att det är som att köra en vanlig skogsbil helt enkelt, sammanfattar Claes Löfroth vid Skogforsk Uppsala.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se