Ökat SMS:ande orsakar tumbesvär

Svenskarna SMS:ar allt mer. Förra året skickades sju och en halv miljard SMS i Sverige. Det är något som börjar märkas då många nu får besvär med tummar, armar och axlar.

-Vi hade några patienter som hade besvär från tummar och underarm, som det visade sig var på grund av att de hade dels SMS:at men också spelat på mobiltelefon, säger Ewa Gustafsson som är ergonom på Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin.

SMS:andet i Sverige bara ökar och siffror från Post- och telestyrelsen visar att antalet skickade SMS ökat med över fem miljarder de senaste fem åren. Och Ewa Gustafsson har skrivit en avhandling om besvär vid SMS:ande.

-Vad vi har sett är att den här gruppen med besvär har en annan arbetsteknik generellt jämfört med den gruppen som inte har besvär, säger hon.

För att undvika problem när man skriver SMS tipsar Ewa Gustafsson om att man bland annat borde avlasta sina armar och använda båda tummarna när man skriver.

SR Norrbotten/SR Göteborg
nyheter.norrbotten@sr.se