Fler vill bli forskare

Allt fler söker sig till forskarutbildningar vid landets universitet och högskolor. Flest nybörjare 2008 hade Lunds universitet, med 430 nya doktorander. Luleå tekniska universitet, LTU, kommer på elfte plats på listan. Där började runt 100 forskarstudenter.

Förra året började 3 200 personer att doktorera. Det är åtta procent fler än 2007, visar en rapport från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån.

Populärast är det att studera som forskare inom teknikvetenskap och medicin. 1 800 nya doktorander sökte sig till de ämnesområdena. Näst mest populärt är naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Luleå tekniska universitet hade, tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm, högst andel utländska doktorander bland nybörjarna. 58 procent av de nya doktoranderna som började 2008 var utländska.