Pengar till landstinget mot sjukskrivningar

Än så länge har Norrbotten lyckats bra med att ta del av de resurser som den statliga miljardsatsningen på rehabilitering ger landstingen möjlighet till.

Rehabiliteringsgarantin går ut på att under två års tid satsa stort på de två sjukskrivningsgrupper som tillsammans står för 60 procent av all sjukskrivning i landet.

Men tiden har varit rätt knapp, förklarar projektledaren på landstinget, Elisa Lindgren:

- Eftersom beslutet om rehabiliteringsgarantin kom med väldigt kort varsel och är så specifikt inriktade mot två behandlingar som är evidensbaserade, så var det svårt att ha det färdigt när det kom. Utan vi är i samma situation som andra landsting: att vi håller på att bygga upp på bästa möjliga sätt, säger Elisa Lindgren.

För landstinget handlar det om att få ta del av sammanlagt drygt 50 miljoner under det här året och nästa år från regeringen. Och problemet, som Elisa Lindgren säger, har varit att på väldigt kort tid utöka vård och rehabilitering i just den riktning som regeringen pekar mot.

Totalt i landet satsas 1,6 miljarder under det här året och även nästa år - i princip på två speciella sorter av behandlingsmodeller. En modell som handlar om teamvård - multimodal rehabilitering - för den stora patientgrupp som har smärtor i ickespecifika smärtor i t ex nacke och rygg. En grupp som ensamt står för 30 procent av alla sjukskrivningsdagar idag - i landet och i stort i länet.

Den andra valda modellen handlar om behandling av den grupp av patienter som står för ytterligare 30 procent av sjukskrivningen - pengar till kognitiv beteendeterapi till de som har lättare psykiska besvär eller stressymptom.

I år säger landstingets beräkningar att man kommer kunna behandla drygt 700 norrbottningar ur de här patientgrupperna - nästa år lär det kunna bli fler Om landstingets planering håller.

Att satsa på de här grupperna, vinner alla parter på tror Elisa Lindgren.

- Visst är pengarna välkomna för det underlättar ju för landstinget att utveckla behandlingsmetoder, säger Elisa och avslutar med att även samhället vinner på det eftersom hon tror att sjukskrivningarna i de här grupperna kommer minska.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.torgnysdotter@sr.se