Lantbrukare måste bygga om efter lukt

Ett lantbruk måste få lukta, men inte hur starkt som helst. Det är slutsatsen från Miljööverdomstolen gällande en tvist i Orrbyn.
Enligt domen, som anses vara prejudicerande, måste lantbrukaren bygga om ventilationssystemet och bygga en ny gödselplatta.

Det är Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som drivit målet då de menar att utfallet kommer att ha ett viktigt vägledande värde.

Eilert Apelqvist som är handläggare i jordbrukspolitiska frågor vid LRF i Norrbotten tar fasta på främst två punkter i domen från Miljööverdomstolen. Det gäller dels det faktum att lantbrukaren Roger Larsson i Orrbyn inte behöver bygga ett tak över sin gödselplatta och dels det faktum att man måste tåla lukt om man bor i jordbruksbygder.

Han tror dock inte att domen kommer att påverka länets lantbrukare i framtiden. Däremot kommer den enskilda bonden som nu tvingas bygga om sin anläggning att påverkas rent ekonomiskt.

Ombyggnationen av lanbrukets ventilation innebär att de fyra utsläpp som finns idag ska koncentreras till ett enda, större ventilationsutsläpp. Något som enligt Eilert Apelqvist riskerar att försämra närmiljön, åtminstone när det gäller spridningen av lukten.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
carin.sjoblom@sr.se