Hjälp med köp av biogasanläggning

Nu finns det pengar att hämta för den som vill investera i en biogasanläggning.

Jordbruksverket har nyligen blivit klart med reglerna för biogasstödet och skriver i ett pressmeddelande att länsstyrelserna snart kan börja ta hand om ansökningar.

I stora delar av Sverige kan man få hjälp med 30 procent av kostnaderna men i de norra delarna av landet kan stödet täcka upp emot 50 procent av kostnaderna.

Stödet riktar sig i första hand till dem som ska röta stallgödsel, men det finns också en möjligt för dem som vill röta exempelvis hushållsavfall att dra nytta av stödet.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se