4 000 jobb i fara i Norrbotten

I går träffades regionala parterskapet i Luleå för en - som man kallade- exemaensdag med kraftsamling för länet.

Man beslutade då att med gemensamma krafter påverka regering för att snarast få till stånd byggandet av Norrbotttniabanan.

Göran Nilsson är chef på arbetsförmedling i fyrkanten och ingår i gruppen för det regionala partnerskapet.

- Vi önskar ju att politikerna tar beslutet att det ska bli en Norrbottniabana och det nu.

Göran Nilsson tror att botten av konjukturnedgången är nådd, men uppskattar att upp emot ytterligare 4000 jobb är i fara i Norrbotten innan det börjar vända även på arbetsmarkanden och därför anser Göran Nilsson att det är viktigt Norrbottniabanan än en gång, inte skjuts på framtiden.

- Något som är väldigt förmånligt att göra i dessa konjukturnedgångar är att satsa på investeringar som typ Norrbottniabanan säger han

David Zimmer, SR Norrbotten
david.zimmer@sr.se