Tallbackaskolan ska granskas

Skolinspektionen ska granska Tallbackaskolan i Gällivare efter en anmälan om att en elev utsatts för kränkande behandling. Myndigheten kräver nu att skolan ska yttra sig över det som skett. Utredningen syftar till att undersöka om skolan levt upp till de lagar och bestämmelser som gäller på området.