Försvaret måste få rätt personal

Det svenska försvaret har ett överskott på 1 500 äldre officerare och samtidigt en stor brist på personal i lägre befälskategorier. Det anser riksrevisorn Claes Norgren. I en debattartikel i Dagens nyheter skriver han idag att regeringen bör vidta åtgärder så att Försvarsmakten får rätt sorts personal.

Riksrevisionen konstaterar i sin rapport bland annat att medelåldern bland officerarna under 2000-talet stigit och nu ligger på 42 år. Den obalansen beror enligt revisorerna på att Försvarsmakten misslyckats med att genomföra effektiva förändringar och har svårt att effektivt styra och utnyttja personella resurser.

Bland det som militären själv inte kan påverka är arbetsmarknadslagstiftningen, som reglerar bland annat uppsägningar och andra personalminskningar. Det är något som måste till om den skeva åldersstrukturen, som Riksrevisionen pekar på, ska kunna ändras.