Svårt få tag på kontanter i glesbygd

Uppdaterad 16:02
Försämringen för glesbygdsbor när det gäller betaltjänster, har fått landshövdingen att skriva till regeringen.

I slutet av förra året, när Svensk Kassaservice lades ner minskade också lantbrevbärarnas service. Många i glesbygd har sedan dess bland annat haft stora problem med att få tag på kontanter.

För att få tag i kontanter i dag måste man antingen ta sig till en bankomat, vilket innebär att man i de flesta fall måste ha bil. Eller så får man beställa pengar via lantbrevbäraren, vilket förutom att det kostar, tar flera dagar.

Svårt lämna dagskassor
Och just kontanthanteringen är också något som drabbar företagare i glesbygd.

- Företagarna har i dag problem med att få i växelkassor och att lämna sina dagskassor. När det gäller att få dagskassorna till banken så har företagare nu fått anlita värdetransportföretag, något som lantbrevbäraren tidigare ordnade, säger Kenneth Rönnbäck i Lakaträsk.

"Återinför gamla systemet"
I skrivelsen till regeringen vill länsstyrelsen att regelverket som gäller grundläggande betaltjänster ska ses över i syfte att de förbättras. De menar att sedan Svensk Kassaservice avvecklades så har det nya systemet medfört stora praktiska problem för boende och företagare i glesbygd.
Och Kenneth Rönnbäck i Lakaträsk, tvekar inte på vad som ska göras för att det ska bli bättre:

- De måste ta bort dagens system och återinföra det gamla.

Eleonor Norgren
eleonor.norgen@sr.se