Finland och Sverige är överens om fisket

Efter nära två års förhandlingar har Sveriges och Finlands jordbruksministrar enats om en ny fiskestadga för Torne älv. Ansvariga ministrar har kommit överens om effektiva kontroller och om att laxfisket utifrån en beståndsbedömning kan tidigareläggs, för närvarande från den 19 till den 17 juni kl. 12.00.

Förutom att tidigarelägga laxfisket är ministrarna också överens om att starttiderna för lax- och öringsfisket årligen skall ses över av behöriga myndigheter utifrån beståndssituationen.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson skriver i ett pressmeddelande att han hoppas att den nya fiskestadgan på ett positivt sätt kommer att bidra till en god utveckling i hela Tornedalen och att det på så sätt skapas en god balans mellan alla intressen i området.