Sjuksköterska tog tabletter

På Sunderby sjukhus ska en sjuksköterska, vid upprepade tillfällen, kvitterat ut fler narkotikaklassade tabletter än vad som dokumenterats i patienternas journaler.

När det upptäcktes fick sjuksköterskan en varning för bristande yrkesutövning och på avdelningen ska man nu kontrollräkna tabletterna efter att sjuksköterskan arbetat.

Det inträffade har också anmäls till Socialstyrelsen.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se