Vårdval kräver snabba förändringar

För en del av vårdcentralerna i glesbygd och på pendlingsorter kan patientens fria vårdval, som införs nästa år komma att betyda stora förändringar.

Patientens så kallade fria vårdval som införs till nästa år går i stora drag ut på att hela finansieringen av primärvården och vårdcentralernas verksamhet ska styras av hur "populär" en vårdcentral är, det vill säga hur många patienter som väljer att lista sig hos vårdcentralen.

Agneta Björk är chef för Älvsbyns vårdcentral och hon menar att det finns en risk att man kommer att tappa patienter och att man därför redan nu börjat fundera kring hur man ska kunna jobba för att komma tillrätta med problemet.

– Det vi kan göra för att motverka det där det är ju till exempel att ändra öppettider så att vi finns mer tillgängliga för de som pendlar så att de kan komma till oss efter jobbet. Eller att ändra lokalytor, minska ner så att vi inte har så dyra hyreskostnader, det är ju en annan sak, säger hon.

Är det här saker som ni redan har börjat titta på?
– Vi tittar på de möjligheterna redan idag, ja, säger Agneta Björk.

För Älvsbyns vårdcentrals del innebär det här att man kanske måste göra sig av med delar av de stora lokaler man har i dagsläget, men också att man kanske kan börja ha öppet under kvällstid.

Ändrade öppettider har också personalen på till exempel vårdcentralen i Harads, fem mil nordväst om Boden, börjat diskutera som ett av många förslag om hur man efter den första januari ska kunna göra sig attraktivare för patienterna.

För görs inga förändringar när patientunderlaget minskar, då finns risken att man måste dra ner på själva verksamheten, det vill säga vården, förklarar Agneta Björk i Älvsbyn krasst.

– Vi ska ha vår budget och vår ekonomi i balans och har vi inget underlag så har vi inga pengar. Tappar vi ekonomiskt måste vi dra ner på vår verksamhet.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.tornysdotter@sr.se