Stora förändringar inom tullverket

Tullverksamheten i Norrland omorganiseras drastiskt. Mer underättelseverksamhet och brottsbekämpning med fokus på narkotikasmuggling, och mindre traditionell gränskontroll, är några av förändringarna.

– Tittar vi på dagens verksamhet så är det fokus på gränsskydd, det vill säga tullare i uniform som möter oss på flygplatsen i gränsövergången. Framöver kommer vi vrida det här mot en mer tullkriminalinriktad verksamhet. Att man sysslar med analys, spaning och brottsutredning, säger Per Hellman, chef för tullverkets nya nationella enhet.

Genom tullens omorganisering får Norrland en så kallad operativ funktion med sitt säte i Umeå. Ett fyrtiotal personer kommer att arbeta narkotikasmuggling och grov organiserad brottslighet. Tullverkets övergripande mål är att bli dubbelt så bra till 2012. Vad "bra" innbär bestäms av en modell där man räknat ut hur mycket olika droger kostar samhället, exempelvis innebär ett gram beslagtaget heroin att man sparar samhället 6000 kronor i sjukvårdskostnader och annat.

Den stora droginförseln till regionen sker först och främst med kurirer söderifrån, men även med post via Arlanda. Och på senare tid har man från tullens sida börjat intressera sig för landets norra gränsövergångar.
– Jag skulle vilja titta närmare på trafiken över Torneälv, säger Per Hellman.

Droganvändandet ökar i hela landet och tullen beslagtar i nuläget mindre än tio procent av all smugglad narkotika. Bertil Östgård är nytillsatt chef för Norrlandsenheten och han har höga förhoppningar av vad de kan åstadkomma.

– Förutom att det blir fler beslag och fler lagförda peroner, är förhoppningen att kostnaderna ska gå ner för missbrukarvården och att det ska bli färre våldsbrott, säger Bertil Östgård.

Viktor Hariz, SR Västerbotten
viktor.hariz@sr.se