Fler ansöker om skuldsanering

Antalet ansökningar om skuldsanering fortsätter att öka. På ett år har 115 ansökningar lämnats in i Norrbotten och det är ökning med 16 procent på ett år.

Anna-Carin Gustavsson Åström, chef för skuldsanering på Kronofogden, tror inte ökningen har något att göra med dagens ekonomiska läge.

- Vi kan inte se att det finns någon koppling mellan den här höga ansökningsnivån som vi har legat på sedan 2007 och den ekonomiska kris som vi befinner oss i idag. Det här är en konsekvens av de förändringar som gjordes av lagen 2007, säger hon.

Den nya lagen innebar att det blev lättare att ansöka om skuldsanering och man kunde ansöka direkt hos Kronofogden.

Några av kraven för att få skuldsanering är att de mesta av skulderna inte kunnat betalas på flera år och man ska även kunna visa att man gjort försök att minska skulderna.

På grund av det har man inte kunnat se att ökningen beror på den ekonomiska krisen, men Anna-Carin Gustavsson Åström tror att krisen kommer att leda till ökningen fortsätter.

- Det är nog sannolikt att antalet ansökningar kommer att öka inom några år och det är som en följd av att det ekonomiska läget för människor blir svårare helt enkelt, säger hon.

Elin Sundström, SR Norrbotten
elin.sundstrom@sr.se