Bättre villkor på F21

Värnpliktsrådet ger F21 i Luleå beröm för att man ändrat vaktrutinerna för de värnpliktiga så att de nu för det mesta får tio timmars vila per dygn.

Tidigare kunde värnpliktiga på F21 få gå vakt 16 timmar per dygn sju dagar i rad. Värnpliktsrådet tycker dock fortfarande att mycket av den vakttjänstgöring som insatsvärnpliktiga utför borde ersättas med riktig utbildning.

SR Norrbotten
sr.norrbotten@sr.se