Nya arbetsformer för tullen

Tullens omorganisation, med en ny Norrlandscentral i Umeå, innebär att de tullanställda i Haparanda och Karesuando får resa över hela Norrland för att hjälpa till med insatser mot organiserad brottslighet.

Nils Oja är chef för brottsbekämpningsenheten i tullen Haparanda:

- Jag tror det här blir bra. Vi måste göra något annorlunda. Bovarna hittar andra vägar och då måste vi också hitta andra vägar, säger han.

- Vi ska arbeta i mer riktade projekt och göra större och säkrare tillslag som bygger på spaning, underrättelse och analys, säger Nils Oja i tullen Haparanda.

Totalt ska 40 personer arbeta inom tullen i hela Norrland, varav 15 med placering i Norrbotten.

- Vi kommer att få resa mer över hela Norrland här uppifrån i vissa projekt, säger han. Men den nationella Stockholmsgruppen kommer nog att hjälpa till en del häruppe.

Tullen ska ha mer samarbete med kustbevakningen, polisen och skatteverket för att få en mer tulkriminalinriktad verksamhet. Efter 34 års verksamhet inom Polisen tillträder Bertil Östgård som chef för Tullverkets nya Norrlandsfunktion med säte i Umeå.

Det var när han drev en aktion mot dieselsmugglare vid gränsen Sverige-Finland som han fick en djupare inblick i Tullverkets operativa verksamhet i norra Sverige.

Inger Marklund SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se