Kritik för obehöriga lärare i Kalix

Töre skola i Kalix kommun får kritik från Skolinspektionen. Anledningen är att de fortsätter låta lärare undervisa i ämnen som de inte har utbildning i, trots att de tidigare fått kritik för det från Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat 30 grundskolor som tidigare fått kritik för att lärare saknar kompetens i de ämnen och årskurser de undervisar i. Enligt Skolinspektionen är bristerna på Töre skola forfarande oacceptabelt stora.

SR Norrbotten
sr.norrbotten@sr.se