Vattenskoteråkning avgörs i rätten

I dag står två män, 46 och 35 år gamla, till svars i Luleå tingsrätt för att ha kört vattenskoter i vatten i centrala Luleå, där det inte är tilllåtet. Det hela utspelade sig för fem år sedan, men målet har fått vila för att tingsrätten ville ha EG-domstolens tolkning av lagar och förordningar. Målet är principiellt viktigt eftersom andra domstolar i Sverige kan snegla på domarna som kommer i Luleå.

Nu har EG-domstolen svarat och de ger den nationella domstolen, det vill säga Luleå tingsrätt , huvuduppgiften att avgöra om begränsningarna för vattenskoteråkning är acceptabla eller inte.

Luleå tingsrätt var osäkra på tolkningar av lagar och förordningar i saken och vände sig därför till EG-domstolen för att rättsläget skulle klargöras.

I Sverige får man bara köra vattenskoter på allmänna farleder och vissa utvalda områden som länsstyrelsen beslutar om.

Nu skriver EG-domstolen att det finns inget hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken det av miljöhänsyn är förbjudet att använda vattenskotrar utanför anvisade områden. Förutsättningarna är att:

" De behöriga nationella myndigheterna är skyldiga att vidta de genomförandeåtgärder som krävs för att anvisa de vattenområden, utanför de allmänna farlederna, i vilka vattenskotrar får användas" med mera...

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se