Vill ersättas för avsked från tullen

En man från länet som menar att han felaktigt avskedats från Tullverket kräver att få ersättning. Det framgår av en stämningsansökan som mannen lämnat in till tingsrätten.

Mannen vill ha ersättning som motsvarar lönen han hade fram till juli 2012. Alternativt yrkar han på skadestånd.

Orsaken till avskedet var att en förundersökning hade inletts mot mannen, bland annat om misstanke om grovt tjänstefel. Men åklagaren lade ner förundersökningen eftersom brott inte kunde styrkas.